InstallQ

ERKEND elektricien
06 55 333 013

Privacy reglement

Privacy reglement

Privacy speelt een belangrijke rol in de samenwerking tussen u en OVI Electra. In deze privacy verklaring beschrijven wij hoe zorgvuldig wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en beheren.

Contactgegevens

OVI Electra
Correspondentie adres:
Heilig Harthof 1
4819 RN Breda
Nederland

T: +31-(0)655333013
E-mail: ovi.electra@gmail.com

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Persoonlijke gegevens die wij van of over u verzamelen kunnen omvatten:

Uw voornaam, achternaam, contactgegevens (e-mail adres, telefoonnummer), geslacht;
Informatie over uw bedrijf waar u werkzaam bent zoals: bedrijfsnaam, branche, uw functie, uw afdeling/divisie, postadres, factuuradres, afleveradres, betalingsinformatie, contactinformatie en orderinformatie.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren.

Gegevens die u (online of offline) aan OVI Electra verstrekt, zoals bijvoorbeeld bij het contact opnemen met ons, het bestellen van onze producten en/of diensten of bij het solliciteren naar een vacature bij OVI Electra.

Gegevens die wij mogelijk (automatisch) ontvangen als u onze website bezoekt, evenals andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via een door u ingevuld contactformulier.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens zijn:

 • Voor het aangaan of het uitvoeren van een contract/order, bijvoorbeeld voor het leveren van goederen en/of diensten die u heeft besteld;
 • Voor het naleven van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om betalingsgegevens 7 jaar verplicht te bewaren voor de Belastingdienst.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

OVI Electra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de leveren van haar producten en diensten, of zoals vastgelegd in de Archiefwet. Wanneer er persoonsgegevens bewaard zijn, die niet langer nodig zijn, worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Delen wij uw persoonlijke gegevens met derde partijen?

Wij delen, verkopen of verhandelen uw persoonlijke informatie niet met/aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering van wat hieronder wordt beschreven:

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verschillende derden, bijvoorbeeld om uw bestelling te bezorgen;
 • Deze derden zijn bijvoorbeeld: onze fabrikanten, leverings- en technische diensten, financiële instellingen en overheidsinstanties. Wij bieden deze derden alleen die persoonlijke informatie aan, die zij nodig hebben om diensten en goederen effectief te leveren;
 • Wij doen ook zaken met leveranciers die in opdracht van ons uw persoonlijke gegevens verwerken en ons helpen ons bedrijf efficiënt te exploiteren, bijvoorbeeld met leveranciers in technische, betalings-, hosting-, webmaster-, en leveringsdiensten.
 • Wij zijn verantwoordelijk om te zorgen dat bedrijven die uw persoonlijke gegevens in onze opdracht verwerken, zich committeren aan de toepasselijke wetgeving inzake persoonlijke gegevensbescherming, door het afsluiten van een “verwerkersovereenkomst”;
  Wij delen uw persoonlijke gegevens met derde partijen indien dit wettelijk is vereist.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft OVI Electra passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Bijvoorbeeld door het toegangsbeheer, het opslaan van uw informatie in de cloud op beveiligde servers, en beveiliging van onze website met HTTPS.

Maakt OVI Electra gebruik van cookies?

Bij het bezoeken van de OVI Electra website worden op uw apparatuur automatisch analytische en functionele cookies geplaatst die nodig zijn voor het goed laten functioneren van de site. Met deze cookies worden ook bezoekers onderscheiden en hun zoekgedrag met behulp van Google Analytics nader geanalyseerd. Volgens de wet is hiervoor geen voorafgaande toestemming nodig. OVI Electra werkt met privacy vriendelijke instellingen waarbij persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld een IP-adres automatisch geanonimiseerd worden. Verder delen wij geen gegevens met derden en maken we geen gebruik van andere Google-diensten zoals AdWords voor profilering en het tonen van advertenties. Bekijk hier welke cookies we gebruiken.

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht van inzage: Betrokkenen hebben het recht om aan OVI Electra te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt en hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt;
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij OVI Electra
 • om dit te corrigeren;
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan OVI Electra te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken;
  Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Recht van beperking van de verwerking: Om een ​​beperking op verdere gegevensverwerking aan te vragen, in het geval er een geschil is met betrekking tot de juistheid of verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat wij de gegevens mogen opslaan, maar niet verder mogen verwerken.
 • Kennisgevingsplicht: OVI Electra zal elke rectificatie, verwijdering of verwerkingsbeperking van persoonsgegevens communiceren, tenzij dit onmogelijk blijkt zijn of disproportionele inzet vereist.
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. OVI Electra zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking. Wij publiceren deze privacy verklaring om u te informeren over wat wij doen met uw persoonlijke gegevens. Wij streven ernaar om transparant te zijn over hoe wij uw gegevens gebruiken.

Wilt u een beroep doen op uw rechten? Neem dan contact op via ovi.electra@gmail.com.

Hoe dient u een klacht in?

Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw persoonsgegevens zijn verwerkt, kunt u in eerste instantie contact met ons opnemen via ovi.electra@gmail.com. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen?

Voor verdere vragen over deze privacy verklaring kunt u een e-mail sturen naar ovi.electra@gmail.com.

Wijzigen privacy verklaring

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 5 november 2018. OVI Electra kan deze privacy verklaring aanpassen.
Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Scroll naar boven